نشانی جدید ابر آبی

دوستان خوبم،

مدت هاست اینجا می نویسم.

فاطمه ستوده

/ 9 نظر / 56 بازدید
67

قفغ

فرشته

سلام با اجازه لینگتون کردم

زیتون

سلام اگردفعه دیگه جائی زخم شد عسل بگذارروی آن اثرزخم باقی نماند به تگ عسل درزیتون رجوع کن

زیتون

بدترین اسلام،اسلام انگشتری حجت الاسلام سیدعلی اکبرمحتشمی پور:«فرقه مصباحیه ازسایرگروهکها خطرناکتراست» می گویند وقتی اطلاعات انسان زیاد شود تصمیم گیری اوسخت میشود شناخت اسلام امام خمینی نیزازبین همه اسلام ها یاتمیزحق ازباطل(فرقان) دراین زمانه بسیارسخت است دربین اسلام های انحرافی ،اعم ازاسلام جمودوخمود وجهل وخرافه ،تحجر،اسلام سرمایه داری و...،کثیف ترین اسلام،اسلام انگشتری است .اسلامی که درنخیله انگشترازدست درآورد وحق راضایع کرد ودیگری بدست کرد باطل رالباس حق پوشاند واسلام اموی ومصباحی واسلام ظلم را برمردم سلطه داد ودگرباره زمانی که جوانان ایران درسال 57به تعبیرامام درخیابانها کشته می شدند فرح همسرشاه رابه حضورپذیرفت وانگشتربرای سلامتی جلادخون آشامی چون محمدرضا پهلوی فرستاد(به کتاب حزب قاعدین عمادالدین باقی رجوع شود)وظرف 30سال گذشته با بی تجربگی ملت ایران وعدم فریادبرشرشان بداخل نهادهای حاکمیتی نفوذکرده وامروزچون اسلافش قرآن برسرنیزه کرده وبه ضرب وشتم جوانان درخیابانها می پردازد وآنهارابه زندان می برند.

مجید

و امید دارم که مدتهای مدید دیگری هم بنویسید.

دخت ایران زمین

فاطمه جونم خدا کنه اینجا هم بیای.اون یکی وبلاگت باز نمیشه حتی با فیلتر شکن.میشه اینجا بنویسی یا لطف کن یه راهی جلوی پام بذار تا منم بتونم مطالب اونجا رو بخونم.نزدیک یه هفته است نخوندمت.دارم دیوونه میشم.[ناراحت] [قلب]

زهرا رهبر

خصوصی دارید فرشته ی مهربون.

زهرا رهبر

اون یکی وبلاگتون هک شده مثل اینکه... :(